1991

Začetek samostojnega podjetništva  Milana Meglič v manjši domači delavnici, kjer se je izdelovalo ročno orodje.

1994

Selitev proizvodnje v nove poslovne prostore.

1998

Nakup prvega  CNC stroja.

1999

Dograditev poslovnih prostorov.

2000

Širitev na področju CNC obdelave.

2004

Ustanovitev podjetja MG Metal in prenos poslovanja iz s.p.-ja.

2005

Dograditev  dodatnih prostorov (strugarna).

2007

Nakup dvo-paletnega CNC rezkalnega stroja.

2011

Širitev programa struženja.

2014

Pridobitev certifikata ISO 9001.